Long Results - Calton Hill (EUOC FwtN 18/19)

Pl Name Club Time Points
1 Tim Morgan EUOC 00:33:36 99
2 Tam Wilson EUOC 00:35:01 98
3 Alex Carcas EUOC 00:35:54 97
4 Thomas Laraia EUOC 00:36:49 96
5 Andrew Barr EUOC 00:37:17 95
6 Calum McLeod EUOC 00:37:49 94
7 Alasdair Pedley EUOC 00:38:32 93
8 Richard Purkis ESOC 00:38:49 92
9 Callum White EUOC 00:39:01 91
10 Ben Brown ESOC 00:39:28 90
11 Lorenzo Calabro BOK 00:40:13 89
12 Laura King EUOC 00:42:04 88
13 Daniel Spencer EUOC 00:44:06 87
14 Michael Stanwix EUOC 00:45:25 86
15 Tara Schwarze EUOC 00:45:45 85
16 Jonathan Ellis ESOC 00:47:20 84
17 Mairi Eades INT 00:51:25 83
18 Terry Johnstone ESOC 00:52:26 82
19 Sheila Strain ELO 01:19:28 81
0 Alastair Thomas EUOC 00:00:00 0
0 Tim Harding ELO 00:00:00 0